AktualnościZaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w Pile dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych Wielkopolski Północnej

grafika

Kontynuując podjęty temat organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. Zgodnie z wcześniej przedstawionymi informacjami spotkania te odbędą się w maju i czerwcu br. w największych […]

17.05.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu subregionalnym w Koninie dotyczącym potencjałów i problemów rozwojowych Wielkopolski Wschodniej

grafika

Nawiązując do podjętego tematu organizacji dyskusji diagnostycznej nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego (wstęp do prac nad aktualizacją strategii rozwoju województwa po 2020 roku), którą planujemy przeprowadzić w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, a której inauguracja będzie miała miejsce w ramach spotkania regionalnego 23 maja br. w Poznaniu, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach subregionalnych. […]

07.05.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Zaproszenie do udziału w spotkaniu regionalnym w Poznaniu dotyczącym inauguracji prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

grafika

Rok 2020 będzie kluczowy dla programowania rozwoju Wielkopolski. W tym czasie straci ważność obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020. Ponadto, w tym samym czasie zakończy się obecnie realizowana w Unii Europejskiej perspektywa finansowa 2014–2020. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przygotowania Strategii, który w przypadku dokumentów uchwalanych w 2000, 2005 […]

07.05.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Sprawozdania z realizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku

Sprawozdanie z realizacji SRWW

W związku z trwającymi obecnie przygotowaniami do podjęcia prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020 zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z realizacji niniejszego dokumentu za lata 2013-2014 oraz 2015-2016. Monitoring o charakterze sprawozdawczym pozwala z jednej strony na wewnętrzny przegląd realizacji zadań, z drugiej na efektywne zarządzanie zarówno jakością, […]

14.02.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Kolejny numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

WROT8 1

Ósmy numer Biuletynu zawiera podsumowanie realizacji programów operacyjnych mających w ostatnich latach największe znaczenie dla prowadzenia polityki regionalnej w Wielkopolsce. Kluczowe miejsce w periodyku zajmują kwestie związane z najważniejszym w poprzedniej perspektywie unijnej programem, tj. Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (WRPO 2007-2013). Poza podsumowaniem wdrażania WRPO 2007-2013 w Biuletynie zamieszczono także artykuły odnoszące […]

03.01.2018 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Siódmy numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

okladka BWROT_7

Siódmy numer Biuletynu koncentruje się na przestrzeni województwa wielkopolskiego, stanowiącej ważny aspekt jego zintegrowanego rozwoju. Przedstawiono w nim najważniejsze wyniki, wykonanych na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, badań dotyczących rewitalizacji miast oraz terenów inwestycyjnych w województwie wielkopolskim, a także kwestii uwzględniania zasad partnerstwa i równości szans w dokumentach strategicznych wielkopolskich samorządów terytorialnych. Ważnymi elementami Biuletynu […]

11.09.2017 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016

OKLADKA_POZYCJA_KONKURENCYJNA

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez Zespół WROT raportem pn. Pozycja konkurencyjna województwa wielkopolskiego w kraju i Unii Europejskiej 2016. Opracowanie stanowi pogłębioną analizę aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkopolski, przeprowadzoną w odniesieniu do pozostałych regionów (NUTS 2) funkcjonujących zarówno w wymiarze krajowym, jak i europejskim. Głównym celem raportu jest dostarczenie wiedzy na temat sytuacji województwa […]

19.06.2017 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Pomoc społeczna w województwie wielkopolskim w liczbach

usługi opiekuńcze 2015

Cykl pomoc społeczna w województwie wielkopolskim w liczbach to zbiór infografik, które opisują stan pomocy społecznej w województwie wielkopolskim, m.in. korzystających z pomocy i wsparcia, usługi pomocy społecznej, zasoby instytucjonalne, kadrę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Źródłem danych jest sprawozdanie regionalne – Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego.

19.01.2017 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Szósty numer Biuletynu Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

biulwrotvi-okladka-na-www2

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem wydawanego przez Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne periodyku, mającego na celu przybliżenie informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. W szóstym numerze Biuletynu przedstawiono skrót wyników dwóch prac analitycznych, które ukazują wewnętrzne zróżnicowanie województwa w istotnych dla jego rozwoju obszarach życia społeczno-gospodarczego.

16.01.2017 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >


Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016

okladka-diagnoza-efs

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa wielkopolskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego 2016 to efekt współpracy trzech obserwatoriów działających w ramach Sieci Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego – Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, funkcjonującego w jego ramach Obserwatorium Integracji Społecznej, a także Wydziału Badań i Analiz Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Opracowanie stanowi odpowiedź na potrzebę […]

16.01.2017 | Autor: Sylwia Górniak

Więcej >
Strona 1 z 41234