biulwrotvi-okladka-na-www2 Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer VI (2016)

czerwiec-grudzień

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer V (2016)

styczeń-czerwiec

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer IV (2015)

lipiec-grudzień

  Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer III (2015)

styczeń-czerwiec

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer II (2014)

lipiec-grudzień

Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

numer I (2014)

styczeń-czerwiec


Biuletyn WROT to periodyk, w którym prezentowane są wyniki prac Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego. Poprzez prezentację danych, wiedzy i informacji będących w zasobach WROT, istnieje możliwość wykorzystania stworzonych zasobów przez różne instytucje kreujące i zarządzające rozwojem lokalnym i regionalnym, a także sektor nauki i szkolnictwa wyższego. W swym zakresie Biuletyn WROT obejmować będzie m.in.:

  • podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu w zakresie wybranych dziedzin monitorowania,
  • streszczenia wybranych ekspertyz przygotowywanych na zlecenie oraz przez zespół WROT wyniki badań i analiz,
  • informacje dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania polityk w regionie.

Ukazanie się pierwszego numeru Biuletynu WROT spodziewane jest na październik 2014 roku. Wydanie zawierać będzie m.in. syntezę ekspertyz dotyczących wybranych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, które zostały zrealizowane na zlecenie Obserwatorium w marcu br.