Warto wiedzieć, że

w Wielkopolsce na przestrzeni lat 2002-2015 odsetek ludności korzystającej z kanalizacji zwiększył się o 15,8 p.proc. i wynosi obecnie (2015 r.) 70,6%.