Warto wiedzieć, że

w Wielkopolsce na przestrzeni lat 2002-2016 odsetek ludności korzystającej z kanalizacji zwiększył się o 16,7 p.proc. i wynosi obecnie (2016 r.) 71,4%.