Warto wiedzieć, że

województwo wielkopolskie charakteryzuje się najniższą wartością stopy bezrobocia rejestrowanego w kraju, kształtującą się na poziomie 6,3% (marzec 2016 r.). Najniższą wartość wskaźnika odnotowuje miasto Poznań 2,5% ( marzec 2016 r.).