Warto wiedzieć, że

województwo wielkopolskie charakteryzuje się najniższą wartością stopy bezrobocia rejestrowanego w kraju, kształtującą się na poziomie 4,9% (2016 r.). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Poznaniu (1,9%) oraz w powiatach: kępińskim (2,1%), poznańskim (2,2%) i wolsztyńskim (2,5%).