Warto wiedzieć, że

województwo wielkopolskie charakteryzuje się najniższą wartością stopy bezrobocia rejestrowanego w kraju, kształtującą się na poziomie 5,0% (2016 r.). Najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Poznaniu (1,9%) oraz w powiatach: kępińskim (2,2%), poznańskim (2,3%) i wolsztyńskim (2,6%).