Warto wiedzieć, że

w latach 2009-2014 w Wielkopolsce odnowiono i zalesiono największą wśród województw powierzchnię gruntów ponad 31,1 tys. ha.