Warto wiedzieć, że

w latach 2009-2015 w Wielkopolsce odnowiono i zalesiono największą wśród województw powierzchnię gruntów – ponad 37,2 tys. ha.