Warto wiedzieć, że

Wielkopolska charakteryzuje się największą liczbą i pojemnością obiektów małej retencji wodnej. W 2014 roku na terenie województwa zlokalizowanych było 6 731 tego typu obiektów, umożliwiających zmagazynowanie ponad 188,2 tys. dam3 wody. Łącznie na rozwój małej retencji wodnej w latach 2003-2014 przeznaczono w Wielkopolsce, najwyższą w skali województw, kwotę ponad 224,6 mln zł.