Warto wiedzieć, że

Wielkopolska charakteryzuje się największą liczbą i pojemnością obiektów małej retencji wodnej. W 2014 roku na terenie województwa istniało 6 731 tego typu obiektów, umożliwiających zmagazynowanie ponad 188,2 tys. dam3 wody.

Łącznie na rozwój małej retencji wodnej w latach 2003-2015 przeznaczono w Wielkopolsce, najwyższą wśród województw, kwotę ponad 229,8 mln zł.