Warto wiedzieć, że

Wielkopolska należy do grupy województw odnotowujących najwyższe wartości wskaźnika przyrostu naturalnego (od 2007 r. zajmuje 2 miejsce w kraju). W 2014 roku kształtował się on na poziomie 1,7%.