Ankieta dotycząca rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego

Nawiązując do trwającej dyskusji nad kierunkami rozwoju województwa wielkopolskiego, rozpoczętej cyklem spotkań diagnostycznych odbywających się w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Forum Terytorialnego, zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w debacie poprzez wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat poziomu rozwoju/stanu czynników mających znaczenie dla rozwoju gmin i powiatów Wielkopolski, co pozwoli zidentyfikować najważniejsze potencjały i bariery rozwojowe istniejące na obszarze województwa. Wyniki badania stanowić będą cenne źródło informacji – uzupełniające istniejące zasoby wiedzy – na temat sytuacji w województwie, które zostanie wykorzystane w pracach nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać drogą mailową na adres strategia2030@umww.pl

 

Pliki do pobrania:

 Formularz ankiety dotyczącej rozwoju województwa wielkopolskiego